درباره ما

پرینت

آلتین کار یکی از معدود سازندگان موفق ماشینهای بسته بندی فرم، فیل، سیل با رزومه کاری مناسب و تنها ارائه کننده این ماشین آلات در استانداردهای بهداشتی بالا و اتوماسیون پیشرفته در ایران میباشد.

بسته بندی مواد غذایی به روش فرم، فیل، سیل مناسب ترین و کم هزینه ترین روش برای بسته بندی مواد غذایی مانند: مربا عسل مواد لبنی و دسر و شکلات است که همانطور که از نام آن مشخص است سه عمل اصلی فرآیند بسته بندی شامل: ساخت ظرف (فرمینگ)، پر کردن ظرف (فیلینگ) و دربندی (سیلینگ) بسته به صورت تمام اتوماتیک و به هم پیوسته در یک ماشین انجام میگیرد.

عدم دخالت عامل انسانی و پیوسته بودن فرآیند بسته بندی در این روش موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید گشته و بدلیل ساخت ظرف در دمای حدود 200-160 درجه ظروف ساخته شده تا حد زیادی از آلودگی عاری میگردند که در نتیجه محصول تولیدی با حداقل آلودگی و حداکثر ماندگاری عرضه میگردد.